Sprzedaż gotowych spółek

Zakup gotowej spółki umożliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej w wybranej formie jeszcze tego samego dnia. Dzięki temu przedsiębiorca omija szereg procedur oraz formalności związanych z procesem rejestracji podmiotu, które zwyczajowo trwają nawet kilka tygodni.

Kancelaria Prawna Waluga & Wspólnicy posiada w swojej ofercie spółki z o.o. oraz spółki z o.o. spółki komandytowe, które nie prowadziły żadnych działań i są pod względem formalnym gotowe do rozpoczęcia działalności za ich pośrednictwem. Proces sprzedaży jest bardzo prosty i nie wymaga od nabywcy wiedzy eksperckiej.

Korzyści z kupna gotowej spółki

  • Podmiot jest przygotowany do rozpoczęcia działalności jeszcze w tym samym dniu
  • Gwarancja formalnej poprawności zarejestrowanego podmiotu
  • Korzystnie skonstruowane umowy spółki
  • Możliwość łatwego dopasowania podmiotu do działalności, którą będzie prowadzić

Jak wygląda procedura sprzedaży spółki

Proces sprzedaży może przebiegać na dwa sposoby

Metoda 1

1. Przygotowanie i podpisanie umowy sprzedaży udziałów lub akcji. Zapewniamy w tym zakresie dostępność notariusza

2. Przekazanie nabywcy kompletu dokumentów oraz kontroli nad rachunkiem bankowym spółki

Metoda 2

1. Ustanowienie nowych władz spółki

2. Zmiana dotychczasowych danych podmiotu (nazwa, siedziba itd.)

3. Sporządzenie i złożenie wniosku aktualizacyjnego do KRS i innych wymaganych organów

4. Przekazanie nabywcy zaktualizowanego wpisu do KRS

W naszej ofercie znajdują się:

  • Spółki z o.o. – jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Ogranicza ryzyko i umożliwia elastyczne zarządzanie spółką
  • Spółki z o.o. spółki komandytowe – efektywne połączenie walorów spółek kapitałowych i osobowych. Nie występuje podwójne opodatkowanie a odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podmiotów pozostaje ograniczona

Skontaktuj się z nami. Pomagamy kompleksowo.

 Michał Waluga

Radca Prawny, Partner

michał@waluga.pl

Zobacz inne nasze usługi

Poznaj naszych klientów

Travelplanet
Mennica
librus
KGHM
FIAB

Waluga & Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna

ul. Ruska 11/12,

50-079 Wrocław

tel. +48(71) 71 22 150

fax. +48(71) 71 22 151

kancelaria@waluga.pl

http://www.waluga.pl


Jesteśmy spółką należącą do: