Programy motywacyjne dla
pracowników i współpracowników

Wdrożenie programu motywacyjnego umożliwia skuteczne zarządzanie kadrą pracowniczą, a w dodatku może przynieść pracodawcy wymierne korzyści ekonomiczne. Dbałość o interesy pracowników przekłada się na ich efektywność, a pracodawca wyróżnia się tym sposobem na rynku pracy, jednocześnie zapobiegając przed przejęciem kluczowych pracowników przez konkurencję.

Korzyści płynące z wdrożenia programów motywacyjnych:

 1. Stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i współpracowników do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości spółki
 2. Wprowadzenie dodatkowej możliwości wynagrodzenia członków zarządu, pracowników oraz współpracowników w przypadku osiągnięcia założonych wyników
 3. Utrzymanie zatrudnienia kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników spółki
 4. Wyróżnienie się na rynku pracodawców
 5. Możliwość ograniczenia zbywalności akcji pracowniczych przez określony czas

Jak przyznać akcje pracownikom w drodze programu motywacyjnego:

 1. Zarząd lub walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, ustalając podstawowe warunki, na jakich pracownicy będą mogli objąć akcje
 2. Zarząd sporządza Propozycję Nabycia Akcji będącą zaproszeniem do składania ofert oraz kieruje je do pracowników spełniających warunki bądź sporządza memorandum informacyjne
 3. Pracownicy składają zapisy na akcje
 4. Zarząd przydziela akcje oraz powiadamia o tym pracowników
 5. Akcje są wydawane pracownikom lub w razie ich dematerializacji – zapisywane na rachunkach inwestycyjnych
Alternatywnie:

 1. Zarząd zawiera z pracownikami umowy o nieodpłatne nabycie akcji
 2. Akcje są wydawane pracownikom lub w razie ich dematerializacji – zapisywane na rachunkach inwestycyjnych

Co oferujemy:

 1. Analizę możliwości i sposobu wdrożenia programu motywacyjnego
 2. Przygotowanie procesu od strony formalnoprawnej

Skontaktuj się z nami. Pomagamy kompleksowo.

 Michał Waluga

Radca Prawny, Partner

michał@waluga.pl

Zobacz inne nasze usługi

Poznaj naszych klientów

Travelplanet
Mennica
librus
KGHM
FIAB

Waluga & Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna

Rynek 7,

50-106 Wrocław

tel. +48 (71) 330 74 89

kancelaria@waluga.pl

http://www.waluga.pl


Jesteśmy spółką należącą do: