Emisja obligacji

Obligacje są korzystnym sposobem na pozyskiwanie kapitału dla spółek. Ich główną zaletą są płynące z emisji korzyści podatkowe. Odsetki od obligacji stanowią koszt uzyskania przychodu, zaś sama emisja nie podlega pod VAT ani PCC. Dzięki temu stanowi ona skuteczną alternatywę wobec pożyczek czy finansowania udziałowego.

Posiadane przez nas doświadczenie i umożliwi Państwu sprawne i profesjonalne przygotowanie procesu emisji obligacji w przeciągu kilku dni.

Korzyści płynące z emisji obligacji:

 1. Emisja obligacji nie podlega pod podatek VAT ani PCC
 2. Wypłacane odsetki stanowią dla emitenta koszt uzyskania przychodu
 3. Istnieje możliwość dowolnego ustalenia przez emitenta terminu wykupu, wielkości emisji oraz wysokości i częstotliwości wypłaty odsetek
 4. Wykup obligacji może być rozłożony w czasie na kilkanaście lat, możliwe jest również ustalenie daty rozpoczęcia spłaty kuponów odsetkowych
 5. W warunkach emisji obligacji można zawrzeć dodatkowe opcje, pozwalające na wcześniejszy wykup obligacji lub ich zamianę na udziały/akcje emitenta

Jak wygląda procedura emisji obligacji:

 1. Zarząd lub organ właścicielski podejmuje uchwałę o emisji obligacji, jednocześnie ustalając podstawowe warunki, na jakich emisja zostanie przeprowadzona
 2. Zarząd emitenta sporządza Propozycję Nabycia Obligacji będącą zaproszeniem do składania ofert oraz kieruje go do wybranych przez siebie inwestorów
 3. Inwestorzy składają oświadczenia o chęci nabycia obligacji
 4. Zarząd emitenta przydziela obligacje oraz powiadamia o tym inwestorów
 5. Obligacje są wydawane inwestorom lub w razie ich dematerializacji – zapisywane na rachunkach inwestycyjnych
 6. Opcjonalnie – obligacje wprowadzane są do obrotu na rynku Catalyst

Co oferujemy:

 1. Przygotowanie lub weryfikację uchwał emisyjnych
 2. Przygotowanie propozycji nabycia obligacji, warunków emisji oraz pozostałych dokumentów prawnych związanych z procesem emisji obligacji
 3. Nadzór i asystę w toku całego procesu
 4. Pomoc przy dokonywaniu wykupu obligacji

Dodatkowo we współpracy z Grupą Trinity S.A. oferujemy:

 1. Sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst
 2. Przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie działań rejestracyjnych w KDPW i GPW dotyczących instrumentów dłużnych i doprowadzenie do pierwszego dnia notowania
 3. Przygotowanie emitenta do wypełniania obowiązków informacyjnych

Skontaktuj się z nami. Pomagamy kompleksowo.

 Michał Waluga

Radca Prawny, Partner

michał@waluga.pl

Zobacz inne nasze usługi

Poznaj naszych klientów

Travelplanet
Mennica
librus
KGHM
FIAB

Waluga & Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna

Rynek 7,

50-106 Wrocław

tel. +48 (71) 330 74 89

kancelaria@waluga.pl

http://www.waluga.pl


Jesteśmy spółką należącą do: