Doradztwo dla przedsiębiorców

Nie sztuką jest znaleźć problem. Sztuką jest znaleźć jego rozwiązanie. Takie podejście towarzyszy nam od niemal dekady, kiedy zaczęliśmy doradzać prawnie przedsiębiorstwom w prowadzeniu ich działalności. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno doradztwo dla dużych grup kapitałowych, prowadzących działalność międzynarodową, jak i małych przedsiębiorców, dla których jedna zła decyzja może być ostatnią. Wiemy, że kluczem do udanej współpracy jest zrozumienie biznesu przez prawnika oraz dobieranie takich narzędzi prawnych, które będą efektywne kosztowo w stosunku do rozmiaru prowadzonej działalności. Szukając rozwiązań często wychodzimy poza utarte schematy.

Korzyści

Wdrożenie zaproponowanych przez Kancelarię rozwiązań ma na celu:

 • zabezpieczenie, przy pomocy profesjonalistów dysponujących wysokimi kwalifikacjami oraz wiedzą i doświadczeniem, bieżących interesów przedsiębiorstwa
 • zminimalizowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Co oferujemy

 1. Doradztwo i wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorstwa:

  • przygotowywanie projektów umów handlowych dostosowanych do potrzeb Klienta
  • profesjonalną reprezentację w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz administracyjnych
  • kompleksowe rozwiązywanie wszelkich pojawiających się problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zapobieżenie powstawaniu nowych
  • opiekę prawną na wszelkich płaszczyznach działalności

 2. Opiniowanie instrumentów wykorzystywanych u Klienta:

  • opiniowanie umów nazwanych i nienazwanych,
  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzenie opinii prawnych zawierających interpretację obowiązujących przepisów prawa
  • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence) zakończone przygotowaniem raportu z badania zawierającym wnioski dotyczące aktualności i zgodności z prawem stosowanych rozwiązań oraz wskazówki dotyczące sugerowanych zmian
  • wdrożenia zmian będących konsekwencją audytu prawnego skutkujące minimalizacją ryzyk związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem

 3. Pomoc w zakresie korporacyjnej działalności spółek prawa handlowego:

  • kompleksową obsługę bieżącej działalności organów spółek handlowych (organizację posiedzeń zgromadzeń wspólników, zarządu i Rad Nadzorczych oraz przygotowywanie protokołów z posiedzeń organów spółek kapitałowych)
  • reprezentację podmiotów prawa w toku postępowań rejestracyjnych oraz przy zgłaszaniu stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, CEIDG, urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON czy urzędzie skarbowym

 4. Egzekucję należności:

  • przesądowe oraz sądowe dochodzenie należności od kontrahentów Klienta
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, ugód, wniosków egzekucyjnych
  • reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi w zakresie postępowań związanych z dochodzeniem należności

Skontaktuj się z nami. Pomagamy kompleksowo.

 Michał Waluga

Radca Prawny, Partner

michał@waluga.pl

Zobacz inne nasze usługi

Poznaj naszych klientów

Travelplanet
Mennica
librus
KGHM
FIAB

Waluga & Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna

Rynek 7,

50-106 Wrocław

tel. +48 (71) 330 74 89

kancelaria@waluga.pl

http://www.waluga.pl


Jesteśmy spółką należącą do: